Partners

Partijen die samen de Triple Helix voor Human Capital vormen en/of partijen die bijdragen aan het Talent center van Regio Foodvalley