Privacyverklaring Regio Foodvalley Matchingsplatform

In deze privacyverklaring informeert Regio Foodvalley u over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) met uw persoonsgegevens die u, door het gebruik van het Matchingsplatform, aan ons kenbaar maakt omgaan.

1.Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ”persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon
(”de betrokkene”) (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn de gegevens die u opgeeft in uw profiel (skillpas):

 • naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
 • profielfoto;
 • persoonlijke introductie/omschrijving;
 • adres en woonplaats;
 • e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer;
 • werkervaring;
 • persoonlijke interesses;
 • gevolgde opleidingen, cursussen en trainingen
 • werk- en denkniveau;
 • het bedrijf waar u nu werkt en/of uw huidige functie;
 • voorkeurssectoren
 • voorkeursfuncties
 • beschikbaarheid uren per week en/of dagdelen
 • inzetbaarheid en eventuele mogelijke beperkingen
 • testresultaten (bijvoorbeeld rapporten van assessments)
 • bezit rijbewijs
 • het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt;
 • algemene sollicitatiegegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.

2.Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt door het aanmaken van een profiel (skillpas) op het Matchingplatform, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren en/of e-mailcontact met u hebben.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de dienst die wij u door middel van het Matchingsplatform aanbieden. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten
  Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van onze dienst die wij leveren via het Matchingsplatform. Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor onze dienstverlening.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
  Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de dienst verband houdende met het Matchingsplatform;
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?
Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 1. wanneer u in contact treedt met een andere gebruiker van het platform;
 2. om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 3. bij inschakeling van externe leveranciers zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier.

Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Regio Foodvalley, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de AVG. Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende persoonsgegevens en voor de naleving van de AVG.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Regio Foodvalley houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?
Regio Foodvalley heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@regiofoodvalley.nl.

8. Website en cookies

Cookies
Regio Foodvalley gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Regio Foodvalley gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan afspraken over welke persoonsgegevens zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Het privacybeleid van Google Analytics vindt u hier.

Google Ads remarketing Pixel
Op onze website gebruiken we Google Ads remarketing pixel. Dit helpt ons om de prestaties te meten van onze advertenties wanneer iemand een zoekopdracht invoert op Google en op een van onze advertenties klikt om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites die deel uitmaken van het Google Adwords netwerk. Hierdoor kunnen we het succes bepalen van onze marketing inspanningen, en om u van tijd tot tijd aan onze diensten te herinneren. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google

Externe links
Op onze website treft u links naar externe websites aan. Door op een link te klikken wordt u naar een website buiten de website van Regio Foodvalley geleid. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de cookie- en/of privacyverklaring van de betreffende website. Regio Foodvalley heeft geen invloed op de websites van derden en de daarmee gemoeide verwerking van persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies van uw device kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

9. Welke rechten heeft u?
U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen en te corrigeren kunt u naar uw eigen profielpagina (skillpas) gaan. Het is mogelijk om uw skillpas te wijzigen of te verwijderen. Mocht dit niet lukken of indien u uw recht op dataportabiliteit wenst uit te oefenen, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@regiofoodvalley.nl. Regio Foodvalley kan u vragen u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

10. Contact
Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden via info@regiofoodvalley.nl. Uiteraard hopen wij u daarbij zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

11. Wijzigingen privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze bedrijfsvoering kunnen wijzigen. Regio Foodvalley behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.werkeninregiofoodvalley.nl/privacyverklaring.

 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 juni 2021.